Zwiedzanie Elektrociepłowni Żerań

Już w najbliższą sobotę / tj. 2018-09-15 / od godziny 9:00 będzie można zwiedzać budynek elektrociepłowni Żerań.  Wstęp wolny, brak możliwości rezerwacji. Zwiedzanie zajmuje około godziny, a ostatnia grupa wchodzi o 15:00.
Zakład działa od 1954 roku, kiedy to pierwsza turbina poszła w ruch. Elektrownia zasilana węglem kamiennym dysponuje mocą elektryczną 386 MW, a cieplną 1580 MW. Obecnie trwa rozbudowa kompleksu o nowy blok gazowo-parowy, która wywołuje sporo emocji z racji wycinki drzew pod gazociąg wysokiego ciśnienia wzdłuż Kanał Żerańskiego.  Eksperci podnoszą jeszcze jeden problem, że parametry nowej instalacji  pozwalają dostarczyć 326 MW mocy cieplnej, co stanowi tylko 85% obecnej wydajności. Tym samym wątpliwe stają się zapewnienia o rychłym wycofywaniu z użytku wyeksploatowanych kotłów węglowych po zakończeniu budowy, w sytuacji kiedy już teraz zapotrzebowanie na prąd przewyższa zdolności produkcyjne. W sierpniu padł kolejny rekord zapotrzebowania na moc w historii 23,683 MW. Polska obecnie jest zmuszona do kupowania energii z Niemiec, Litwy i Szwecji. W zeszłym roku kupiliśmy za granicą energii elektrycznej za prawie 400 mln zł i był to najwyższy wynik od 30 lat.  Przy tak dużym deficycie może się ziścić najczarniejszy scenariusz, gdzie poza nowym blokiem gazowym w elektrowni dalej będą pracować leciwe kotły węgłowe … na pełnych obrotach.
Elektrociepłownia EC Żerań widok od północy koło brzegu Wisły.

Ciemnogród – deweloperska gra miejska.

Od początku września mieszkańcy osiedli na Żeraniu muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi przebudową skrzyżowania ulic Kowalczyka z Łopianową. O ile ruch kołowy odbywający się po prowizorycznym objeździe z płyt betonowych daje sobie jakoś radę, o tyle pieszych czeka małe piekiełko. Tymczasowy chodnik, ułożony wzdłuż ogrodzenia budowanego osiedla Port Żerań dewelopera Dom Development, nie jest w żaden sposób oświetlony.  ciemny chodnik ulicy kowalczyka budowa osiedla port zeranTak to wygląda za dnia:
remont ulicy kowalczyka 12 pod budowe ronda przy lopianowej dla osiedla port zeran na bialoleceLudzie po zmroku brodzą na dystansie 90 metrów w egipskich ciemnościach  z duszą na ramieniu, żeby nie potknąć się  o kamień z budowy lub krawędź kolejnej płyty. Co bardziej rezolutni doświetlają drogę przed sobą telefonem komórkowym. Czy doprawdy tak to musi wyglądać w XXI wieku? Niestety mimo licznych prób kontaktu z inwestorem nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Cięcie kosztów po stronie firmy budowlanej i znieczulica władz dzielnicy na bezpieczeństwo wyborców w pełnej okazałości. Idzie jesień, a wraz z nią opady i coraz szybciej zapadający zmrok. Zaznaczmy , że jest to obecnie jedyna droga  dla kilku tysięcy mieszkańców półwyspu Żerańskiego umożliwiająca im przedostanie się do Modlińskiej. Świadectwo solidności widać na każdym kroku, a tak wygląda tymczasowe przejście:
Żółte tymczasowe przejście dla pieszych na ulicy KowalczykaŻółte pasy odklejają się już po dwóch tygodniach i plącząc się pod nogami stwarzają kolejną okazję do wywinięcia orła.

Aktualizacja: W dniu 7 października zgasły jeszcze latarnie na całej ulicy. Teraz to z pochodniami pozostaje chodzić.

Utrudnienia w ruchu do listopada oraz egipskie ciemności

Na początek roku szkolnego budowlańcy przygotowali kolejną atrakcję. W związku z budową ronda zamknięto odcinek ulicy Kowalczyka przy Łopianowej. Ruch pojazdów odbywa się po tymczasowej drodze ułożonej z płyt betonowych. Istna łamigłówka czeka za to na pieszych. Idąc od strony Modlińskiej wiele osób zaskoczonych nową sytuacją decyduje się na poruszenie jezdnią wśród przejeżdżających samochodów, ponieważ na swojej trasie nie uświadczą żadnych znaków sugerujących bezpieczniejszą drogę. Tymczasem ułożony jest również tymczasowy chodnik za blaszanym budynkiem warzywniaka “Kartofelek”.  Mapka poniżej.
remont ulicy kowalczyka 12 pod budowe ronda przy lopianowej dla osiedla port zeran na bialoleceBrak znaku B-41 przed objazdem oraz żółtej tabliczki  sugerującej przechodniom prawidłowy kierunek poruszenia się to tylko początek. “Chodnik” nie jest w żaden sposób oświetlony i po zmroku bardzo łatwo potknąć się tutaj na nierównych płytach betonowych. Szczególnie dotkliwie odczują to mieszkańcy,  którzy będą zmuszeni poruszać się w egipskich ciemnościach przy coraz szybciej zapadającym zmroku na jesieni. Utrudnienia mają potrwać do listopada.
plan tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu skrzyżowaniaTymczasowe przejścia dla pieszych zostały zlokalizowane bezpośrednio przy istniejących miejscach parkingowych. Widoczność jest mocno ograniczona i dzieci zza samochodów zwyczajnie nie widać zanim nie wkroczą na jezdnię.
tymczasowa organizacja ruchu w trakcie remontu ulicy Kowalczyka i oraz na przejściu dla pieszychBudowa ronda pochłonęła bezpowrotnie ponad 20 ogólnodostępnych miejsc parkingowych . Przy rosnącej licznie mieszkańców Żerania coraz trudniej zaparkować na ulicy i szukanie miejsca na siłę parkując na pasach to kuszenie losu.

Mieszkańcy proszą o progi zwalniające. Miasto mówi NIE.

Co roku w wypadkach drogowych na terenie stolicy zostaje rannych średnio 1080 osób. W tym 34 ze skutkiem śmiertelnym, gdzie większość poszkodowanych to piesi. Według policji główną przyczyną zdarzeń jest nieustępowanie przez kierowców pierwszeństwa przechodniom na “zebrze”. Zarząd Dróg Miejskich po przeprowadzeniu audytu na blisko tysiącu skrzyżowań ustalił dodatkowo, że największe problemy to niewystarczające oświetlenie  i ograniczona widoczność. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy oraz liście i gałęzie potrafią skutecznie utrudnić kierowcy dostrzeżenie pieszego wkraczającego na pasy. Nowe osiedla mieszkaniowe na Żeraniu rosną jak grzyby po deszczu. Przybywa mieszkańców, a wśród nich również i dzieci dla których pobliski orlik przy ulicy Krzyżówki jest jedynym boiskiem w okolicy. Dojście do orlika, żłobka oraz siłowni plenerowej jest możliwe tylko przez pokonanie jedynego przejścia dla pieszych. Z uwagi na rosnącą ilość ruchu kołowego, mieszkańcy coraz częściej poruszają temat potrzeby poprawy bezpieczeństwa, ponieważ samo oznakowanie na niewiele się zdaje. Za głosem mieszkańców podąża radna Lucyna Wnuszyńska, która w interpelacji zwraca uwagę na problem sugerując władzom miasta ustawienie progów zwalniających. Wyglądałoby to tak:
progi zwalniające przed przejściem dla pieszych obok żłobka i orlika na ulicy Krzyżówki na Warszawskiej BiałołęceTymczasem w odpowiedzi podpisanej przez Dariusz Kacprzaka czytamy, że “progi zwalniające zgodnie z założeniami Zarządu Dzielnicy lokalizuje się przede wszystkim w rejonie placówek oświatowych, parków, celem poprawy bezpieczeństwa. Dodatkowe oznakowanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci realizowane jest w przypadku obiektów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Zlokalizowany obiekt oświatowy w ul. Krzyżówki to żłobek dla dzieci. Warto również wskazać, iż zgodnie z Prawem o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.”

Zatem progi zwalniające nie pojawią się przy żłobku, ponieważ z placówki oświatowej korzystają dzieci poniżej 7 roku życia. Zaskakująca odpowiedź zastępcy burmistrza biorąc pod uwagę, że to samo przejście prowadzi również do orlika, który po remoncie w lipcu był hucznie otwierany przez Pan Dariusza widocznego na zdjęciu po lewej:

To jeszcze nie koniec argumentów przeciw ze strony miasta. Progi zwalniające “po wprowadzeniu autobusu mógłby kolidować z wymogami ZTM”. Czyżby dla osoby udzielającej odpowiedzi na interpelację radnej istniał tylko jeden schemat: progi albo autobus? Zapomniano o możliwości połączenia obu korzyści w postaci progów wyspowych. Nie stanowią przeszkody dla autobusów o szerokim rozstawie kół, jednocześnie zmuszając kierowców samochodów osobowych do zredukowania prędkości. Powszechnie stosowane rozwiązanie choćby na pobliskiej trasie linii 211. Pani Lucyna nie składa jednak broni i w ponownej interpelacji (2369)  z dnia 2018-08-13 przytacza te same argumenty. Pozostaje liczyć, że tym razem zarząd dzielnicy stanie na wysokości zadania i rozpatrzą pozytywnie prośbę mieszkańców.

Pełny tekst odpowiedzi zastępcy burmistrza na interpelację radnej Lucyny Wnuszyńskiej

Warszawa, dnia 26.07.2018r.

UD-II-WOR.0003.404.2018.KSZ

Pismo w sprawie 3.MKR.UD-II-WIR

 

dot. Interpelacji nr 2322 z dnia 02.07.2018r.

Szanowna Pani Radna !

Odpowiadając na Pani interpelację z dn. 02.07.2018r. w sprawie ustawienia progów zwalniających w ul. Krzyżówki uprzejmie informuję, że w dniu 19 lipca br. została przeprowadzona analiza, poprzedzona inwentaryzacją w terenie, układu komunikacyjnego ulicy Krzyżówki na wysokości placówki oświatowej dla najmłodszych dzieci pod kątem wprowadzenia progów zwalniających. Informuję, iż obecnie brak jest uzasadnienia wprowadzenia takiego rozwiązania. Ulica Krzyżówki jest ulicą klasy L, z wydzielonym ruchem pieszym poprzez obustronny chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni pełniącym funkcje odwodnienia, oraz wyznaczonymi miejscami postojowymi. Istniejące przejście dla pieszych zostało poprawnie oznakowane w terenie zgodnie z warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Jednocześnie informuję, iż progi zwalniające zgodnie z założeniami Zarządu Dzielnicy lokalizuje się przede wszystkim w rejonie placówek oświatowych, parków, celem poprawy bezpieczeństwa. Dodatkowe oznakowanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci realizowane jest w przypadku obiektów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Zlokalizowany obiekt oświatowy w ul. Krzyżówki to żłobek dla dzieci. Warto również wskazać, iż zgodnie z Prawem o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, co nie ma miejsca w ul. Krzyżówki. Powyższe oznacza, że dzieci do lat siedmiu, co do zasady nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach. Ponadto w ul. Krzyżówki zostanie zmieniony kosztem i staraniem dewelopera układ drogowy oraz organizacja ruchu, w tym zostanie: 1. zrealizowane wyniesione skrzyżowanie; 2. wprowadzony autobus na układ drogowy. Po zakończeniu przebudowy całego układu drogowego Kowalczyka, Krzyżówki, Łopianowa wraz z ulicami poprzecznymi zostanie przeprowadzona analiza bezpieczeństwa i o ile zaistnieje konieczność zostaną zastosowane elementy spowalniające ruch kołowy i zwiększające bezpieczeństwo pieszych. WIR w bieżącym roku nie posiada wolnych środków finansowych na zlecenie opracowania projektowego i realizację dodatkowego progu w ul. Krzyżówki, który po wprowadzeniu autobusu mógłby kolidować z wymogami ZTM.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICA BIAŁOŁEKA M.ST. WARSZAWY
Dariusz Kacprzak

Siłownia plenerowa oraz orlik i boisko sportowe przy ulicy Krzyżówki na Warszawskiej Białołęce

Aktualizacja:
W piśmie z 3 września miasto podtrzymało swoje stanowisko w sprawie braku potrzeby montażu progów zwalniających na ulicy Krzyżówki. Tym razem decyzję motywuje brakiem środków w budżecie. Ciekawe dlaczego przy budowie żłobka czy remoncie orlika nie można było tego zrobić od razu, zamiast teraz na nowo ruszać z procedurą przetargową i płacić za geodetę, architekta, projektanta i całą świtę.

Zamknięta Łopianowa czyli wykopy na Żeraniu c.d.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że Żerań to najdynamiczniej rozwijający się obszar Białołęki. Tym razem przyszła pora na długo oczekiwaną ulicę Łopianową. Nawierzchnia z kostki sześciokątnej została już zerwana i trwa zakopywanie betonowych korytek.  Aż miło patrzeć, jak robota pali się w rękach. Ulica ma być szersza z szerokim chodnikiem oraz zatoczkami parkingowymi. Bajka.
Rozkopana ulica Łopianowa na ŻeraniuDruga strona medalu to odcięty dojazd do osiedla Riviera Park zlokalizowanego na rogu ulic Łopianowej i Krzyżówki. Mieszkańcy pozbawieni jedynej drogi muszą ratować się objazdami:Objazd Żerania po zamknięciu Łopianowej

  • (A) Morelowa przywodzi na myśl księżycowy krajobraz. Górki, dołki, a po deszczu jezioro w pakiecie. Zdecydowanie objazd odradzany dla posiadaczy samochodów osobowych. Trasę upatrzyli sobie kierowcy maszyn budowlanych przez co koleiny z dnia na dzień robią się coraz większe.
  • (B) Za żłobkiem można skręcić w lewo i przejechać przez plac budowy ostatniego etapu osiedla Atal Marina.

PROTIP: objazd 11 tonowym autokarem po świeżo wyremontowanym chodniku.

Wjazd autobusem po chodniku na Krzyżówki
Trudno się dziwić, że kierowcy nie są już w stanie się połapać, kiedy przy każdej ulicy na Żeraniu mamy jakąś budowę i utrudnienia z nią związane. Postanowiliśmy zatem zapytać, czy władze miasta mają jakiś pomysł na skoordynowanie tych prac kaskadowo zanim cała okolica utknie przy budowie ronda niezgody. Odpowiedź w sprawie zamknięcia Łopianowej przerosła nasze najśmielsze oczekiwania:

Przejazd był zamknięty chwilowo ze względów bezpieczeństwa. Transportowano kostkę. W chwili kontroli droga otwarta, przejezdna.

Ciekawe jak służby ratunkowe mają dotrzeć do osiedla Riviera Park przez tą “otwartą i przejezdną” ulicę Łopianową, która jest broniona przez betonowe bariery oraz rów przeciwczołgowy. Karetka będzie krążyć po okolicy szukając objazdu po wyboistych drogach i podwórka plac budów, a cenne minuty płyną. Jak można dopuścić do takiej sytuacji w dzielnicy i jeszcze udzielać takich kameralnych odpowiedzi.